Innehåll i tysk kunskapsbas

Innehåll i tysk kunskapsbas
Postdatum: 11.01.2024-XNUMX-XNUMX

I motsats till de andra avsnitten finns det i detta avsnitt, som kallas den tyska kunskapsbasen, ingen ordning i presentationen av ämnena. I det här avsnittet försöker man ge all slags information som tyska elever kan behöva.

Ämnen som grundläggande information om tyska, talmönster, tider och meningar finns i andra delar av vår webbplats. Den här sektionen heter "Kunskapsbanken" eftersom den innehåller all slags information. Support ges i forumet om de ämnen som behandlas här.

info Tyska kunskapsbasinnehållVAD ÄR TUNGA?

info Tyska kunskapsbasinnehållGEMENSAMMA SPRÅKKRITERIER FÖR EUROPEISKA RÅDET (A1-A2-B1-B2-C1-C2)

info Tyska kunskapsbasinnehållTIMMAR PÅ TYSKA (die uhrzeit)

info Tyska kunskapsbasinnehållTYSKA DJURNAMN

info Tyska kunskapsbasinnehållTYSKA SPRÅK TECKNINGAR

info Tyska kunskapsbasinnehållTOKEN PÅ TYSKA

info Tyska kunskapsbasinnehållPrepositioner på tyska (PRAPOSITIONEN)

info Tyska kunskapsbasinnehållPARTIZIPIEN – FESTER PÅ TYSKA

info Tyska kunskapsbasinnehållInterrogativa pronomen på TYSKA

info Tyska kunskapsbasinnehållFÖRTECKNING ÖVER TYSKA REGULAR VERBES

info Tyska kunskapsbasinnehållPRAPOSITIONEN MIT ZWEI KASUS (DATIV UND AKKUSATIV)

info Tyska kunskapsbasinnehållPRAPOSITIONEN MIT DATIV PÅ TYSKA

info Tyska kunskapsbasinnehållPRAPOSITIONEN MIT AKKUSATIV I TYSKLAND

info Tyska kunskapsbasinnehållKONJUNKTIONEN PÅ TYSKA

info Tyska kunskapsbasinnehållBILDUNG VON NOMEN – GENERATION AV NAMN PÅ TYSKA

info Tyska kunskapsbasinnehållINDIREKTA FRAGE PÅ TYSKA

info Tyska kunskapsbasinnehållGEHEN VERBAL OCH BEGREPP PÅ TYSKA

info Tyska kunskapsbasinnehållVERBEN MIT RAPOSITIONEN (Verb som används med prepositioner)

info Tyska kunskapsbasinnehållDER RELATIVSATZ – ETWAS PRAZISIEREN

info Tyska kunskapsbasinnehållRETRAKTORER OCH PRONOMEN PÅ TYSKA

info Tyska kunskapsbasinnehållANSLUTNINGAR OCH TIDSMENINGAR PÅ TYSKA

info Tyska kunskapsbasinnehållPrepositioner, konjunktioner och komplement på TYSKA

info Tyska kunskapsbasinnehållUTROP PÅ TYSKA (DIE INTERJEKTION)

info Tyska kunskapsbasinnehållAdjektivkonjugationer på TYSKA (ADJECTIVE – DEKLINATION)

info Tyska kunskapsbasinnehållTRENNBARE VERBEN PÅ TYSKA (SEPARADE VERB)

info Tyska kunskapsbasinnehållSUBSTANTIV PÅ TYSKA – GENITIV

info Tyska kunskapsbasinnehållMENINGSELEMENT PÅ TYSKA

info Tyska kunskapsbasinnehållMENINGSTYPER PÅ TYSKA (SATZTYPEN)

deutsch lernenTYSK HACIVAT KARAGÖZ BERÄTTELSE

deutsch lernenIMPERATIV PÅ TYSKA

deutsch lernenATATÜRKS LIV PÅ TYSKA

deutsch lernenTYSK NASRETTIN HOCA OCH KELOĞLAN STORY

deutsch lernenTYSK BERÄTTELSE OM VÅR GÄST OCH ARMEN

deutsch lernenTYSKA fraser

deutsch lernenTYSKA KONJUNKTIV (INDIREKT UTTRYCK)

deutsch lernenMEST ANVÄNDA BROEN PÅ TYSKA

deutsch lernenSIDOMENNINGAR PÅ TYSKA

tyska lektionerTYSKA FOTBOLLSVILLKOR

tyska lektionerMODALVERBLER PÅ TYSKA

tyska lektionerSTRAFFSKYLTEN PÅ TYSKA

tyska lektionerMODALVERBLER PÅ TYSKA

tyska lektionerTYSKA ATATÜRKS TAL MED UNGDOMMEN

tyska lektionerLÄSDATUM PÅ TYSKA

tyska lektionerTYSKA FOTBOLLSVILLKOR

tyska lektionerJUSTERA BETYG PÅ TYSKA

tyska lektionerPUNITIONING MARKERS PÅ TYSKA (Satzzeichen)

tyska lektionerRÖSTFÖRÄNDRINGAR PÅ TYSKA

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (A 1)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (A 2)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (A 3)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (B)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (C)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (D)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (E)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (E 2)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (F)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (G)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (H)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (i)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (J)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (F)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (L)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (M)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (N)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (O – S)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (P)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (Q – R)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (S)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (S – 2)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (T)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (U – Ü)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (V)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (W)

info Tyska kunskapsbasinnehåll
TYSKA OCH TURKISKA ORD (Å–Ö)