kamagra Med gelén kan du utföra en högre sexuell prestation för att spela en mer aktiv roll i dina sexuella upplevelser.

kamagra gel Med detta kan du lösa ditt erektionsproblem och hitta svar på frågorna om vad som är kamagra gel på vår webbplats.

reklam: eskort

German Counting Numbers, Ordinalzahlen

Tyska siffror, tyska siffror, ordinalzahlen, xnumx. klass tyska nummer, ordernummer

I denna lektion ser vi tyska nummer, dvs första, andra, tredje, fjärde, tionde, tjugonde.

Tyska led


1. = erste (första)
2. = zweite (andra)
3. = dritte (tredje)
4. = fjärde (fjärde)
5. = fünfte (femte)
6. = sechste (sjätte)
7. = siebte (sjunde)
8. = achte (åttonde)
9. = neunte (nionde)
10. = Zehnte (tionde)

11. = elfte (elfte)
12. = zWeight (tolfte)
13. = dreizehnte (trettonde)
14. = vierzehnte (fjärde)
15. = fünfzehnte
16. = sechzehnte
17. = siebzehnte
18. = achtzehnte
19. = neunzehnte
20. = zwanzigste

21. = De einundzwanzigs
22. = Zweiundzwanzigste
30. = dreißigste
31. = einunddreißigste
40. = fyrazigste
50. = fünfzigste
60. = sechzigste
70. = siebzigste
80. = åttest
90. = neunzigste

100. = (ein) hundertste
1000. = (ein) tausendste
10000. = zehntausendste
100000. = (ein) hunderttausendste
1000000. = (ein) millionste
1000000000. = (ein) milliardste
1000000000000. = (E) i miljarder

Kära vänner, som vi har sett ovan, skiljer sig skrivandet av 1 och 3 från de andra.
Alla sekvensnummer efter 20 tas till-steg.

Tysk-far-of-ordinalzahl räkningen-nummer

Tysk-far-of-ordinalzahl räkningen-nummer

VÅRT SVENSKA TRANSLATIONSSERVICE STARTADE. FÖR MER INFORMATION : engelsk översättning

Sponsrade länkar