Tidigare föreläsning med Perfekt Di på tyska, Partizip Perfekt List

I den första kolumnen (längst till vänster) i tabellerna ovan ges verbets infinitiva form, i den andra kolumnen ges partizip Perfekt form av verbet, detta är den del som kommer att användas för att göra en mening i Perfekt. Hjälps verbet som ska användas med detta verb visas i kolumnen. Hjälps verbet "haben" används mest i Perfekt, vi försökte nämna nästan alla de oregelbundna verb som används med "sein" ovan. Därför är det troligtvis korrekt att använda haben med ett verb som inte ingår i ovanstående tabell.
Perfekt (förflutet med -di) i tyska ämnesföreläsning

© almancax
jag www.almancax.co