German Modal Verbs mögen Verb Video Lektion

German Modal Verbs mögen Verb Video Lektion
Postdatum: 06.01.2024-XNUMX-XNUMX

I det här ämnet kommer vi att undersöka vår tyska modala verb mögen verbvideolektion. Vi har sett modaler som möchten och mussen i våra tidigare videor och lärt oss hur man använder dessa modaler i meningar. Nu ska vi undersöka mögenmodalen och lära oss användningsområdena för detta mögenverb.

Konjugationstabellen för det tyska mögenverbet enligt tider är följande:

Mogan
Präsens Imperfect Perektif Konjunktiv Imperectif
mag mochte habe gemocht möchte
magst mochtest hast gemocht möchtest
mag mochte hat gemocht möchte
mögen möchten haben gemocht möchten
mögt kunde habt gemocht möchtet
mögen möchten haben gemocht möchten

För att få mer detaljerad information om verbet mögen, som är ett av de tyska modala verben, och för att se dess användning i en mening, se vår tyska lektionsvideo: