Tyska ord som börjar med bokstaven O

Tyska ord som börjar med bokstaven O
Postdatum: 31.12.2023-XNUMX-XNUMX

Tyska ord som börjar med bokstaven O, meningar och deras turkiska betydelser. Kära vänner, följande tyska ordlista har utarbetats av våra medlemmar och det kan finnas vissa brister. Den har utarbetats i syfte att tillhandahålla information. Forummedlemmar kan publicera sitt eget arbete. Du kan också lägga upp ditt tyska kursarbete som medlem i vårt forum.

Här är tyska ord som börjar med bokstaven O. Om du vill lära dig de vanligaste orden på tyska i det dagliga livet, klicka här: Tyska Kelimeler

Låt oss nu ge vår lista med ord och meningar:

ok, i Ordnung? Är det ok?
ob – ip … medi-(Poss.)-(n)-(Fallendung)
obdachlos hemlös
obelisk obelisk
oben < => unten ovan(i) < => nedan(i)
oben, Oberseite < => unten, Unterseite upp < => ner
obendrein, außerdem, darüber hinaus dessutom
Oberbefehlshaber överbefälhavare
Oberbürgermeister storstadsborgmästare
Oberfläche yta
oberflächlich ytlig
oberflächlich (etw. oberfl. machen); Kölscher Wisch blind
Oberseite, nach oben, über, auf; oben, auf topp; över; ovan
Oberst Miralay, överste
Obhut, tar skydd från Asyl (-e)
obligatorisch, verpflichtend, zwingend, notwendig, unvermeidlich obligatorisk, obligatorisk, oumbärlig
obst frukt, bär
Obst-, Gemüsehändler / -laddad grönsakshandlare
Obstkuchen fruktkaka
Obstsalat fruktsallad
Obstsorten frukter


Obstsorten der Saison, Früchtekorb blandad frukt
obwohl är gestern även om cam kom igår
Obwohl man bei einem solchen Wetter keinen Hund vor die Tür jagt bin ich einkaufen gegangen. Jag gick och handlade trots att en person inte ens skulle kasta ut sin hund på gatan i det här vädret (även om han inte gjorde det).
Ochse oxe, boskap
Ochse (auch Schimpfwort) oxe
oder eller, eller
eller richtiger ... eller snarare ...
ofen spis
offen gestanden; auf gut Deutsch ärligt talat
offen sprechen tala ärligt
offen, geoffnet; öffentlich; halbnackt, obszön; hell, klar (Farben) < => geschlossen, gedeckt, versteckt, heimlich; dunkel, gedeckt öppen < => stängd / gömd; mörk
offenbar, wohl tydligen
bild av offiziell, amtlich (officiellt)
Officier officer
ofta, ofta
Oh Gott Oh my God!
åh wow
ohne … zu merken omedvetet (-in)
ohne Fett mager
ohne Widerrede, widerspruchslos utan invändning, utan invändning
ohne zu, ohne dass – meden, (- memeden)
ohne Zwischenfall händelselös
ohnegleichen, beispiellos unika
ohnehin i alla fall
ohnmächtig svag
Ohr öra
Ohrfeige, Backpfeife smäll
Ohrring örhänge
okra okra
oktober sådd
bläckfisk bläckfisk
Oleander oleander
oliver
Olivenöl olivolja
farmor oma
omelett omelett
Omelett med Hühnerleber kycklingleveromelett
Omelett med Wurst korv omelett
Farbror Onkel. farbror
Onkel (Bruder des Vaters); (Anrede an ältere Männer) farbror
Onkel, farbror Bruder der Mutter
farfar oppa

opera opera
Operation operation
Operation (med.)
Operation (med., milit.) operation
att operera på (-i)
att verka operativt
att genomgå operation
Opferbereitschaft, Selbstlosigkeit offer, hängivenhet
Opferfest, Ramadanfest Offer/Ramadanfest
opferfreudig, opferbereit, aufopfernd självuppoffrande, hängiven
opium opium
Opposition opposition
välja. linse lins
optimistisk, optimistisk < => pessimistisk, pessimistisk optimistisk < => pessimistisk
orange orange färg = orange = orange
Apelsin, Apfelsine apelsin
Orangen auspressen pressa apelsin
Orangensaft apelsinjuice
orkidé orkidé
ordentlich, geordnet, glatt, eben regulargun
sätta i ordning
ordnen, i Ordnung bringen att ordna, ställa i ordning
Ordnung, (politisk) Macht, List, Trick layout
Ordnung, Reihenfolge arrangemang
organisationsorganisation
orgasm orgasm
Ort, an dem sich die Männer / Frauen aufhalten hälsningar < => harem
Ort, Platz, Stelle; Boden, Erde plats
Ort, Stadt stad, stad
Ostanatolisches Gebiet Region östra Anatolien
öster om osten
Osterfest påsk
östlig påsk
ocean ocean